Lithium-Ion Battery Recycling

Recently, almost all car manufacturers have been replacing their production plans with electric vehicles instead of carbon fuel vehicles. In the next 5 years, we will see the dominance of electric cars on the roads of all countries of the world. With this increase, the recycling of Lithium-ion batteries also gained importance. The battery recycling sector is among the attractive investments. The battery of electric vehicles has a certain lifetime and the emergence of new batteries every day thanks to the developing technology keeps this scrap industry alive. In addition, scrap lithium ion batteries will not only come from electric vehicles, but they will have a share in increasing the amount of scrap in electric trucks, buses, forklifts / construction machines, e-bikes, scooters that will enter the sector soon.

Lithium ion batteries are not only seen in electric vehicles. We see these batteries in every field where technology comes from mobile phones to military devices, aviation industry and drones to cameras. With this increase rate both in industry and in individual use, it also increases the importance of lithium as raw material. The main minerals used in these batteries are Copper, Manganese, Cobalt, Nickel, Graphite, Lithium.

ekran görüntüsü içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu
ekran görüntüsü içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Significant bottlenecks for lithium and cobalt mines are expected in the coming years. There is also a rapid increase in the price indices of these mines. Especially considering the lithium and cobalt reserves, it is seen that the supply is not possible to meet the demand all over the world. In this case, the recycling sector, the secondary mining market, offers great opportunities.

Today, the recycling rate of lithium batteries is 2-3% all over the world. This situation has great business potential. Many countries and start up companies are developing a recycling project for lithium ion batteries. The increase in demand for metals also increases the attraction of the business. Also, lithium-ion batteries cannot be disposed of by scraps, incineration or decay. They must be stored in a controlled manner. Even this creates a storage cost. The recycling process will first eliminate this storage cost.

Lityum-İyon Bataryaların Geri Dönüşümü

Son günlerde nerdeyse bütün otomobil üreticileri üretim planlarını, karbon yakıtlı araçların yerine elektrikli araçlarla değiştirmektedir. Önümüzdeki 5 yıl içinde nerdeyse bütün dünya ülkelerinin yollarında elektrikli otomobillerin hakimiyetini göreceğiz. Bu artışla birlikte Lityum-iyon pillerin geri dönüşümü de önem kazandı. Pil geri dönüşüm sektörü her geçen gün cazip yatırımlar arasına girmektedir. Elektrikli araçların bataryasının belli bir ömrünün olması ve gelişen teknoloji sayesinde her gün yeni bataryaların ortaya çıkması, bu hurda sektörünü canlı tutmaktadır. Ayrıca hurda lityum iyon bataryalar sadece elektrikli araçlardan gelmeyecek olup, sektöre yakın zamanda girecek elektrikli kamyon, otobüs, forklift/iş makineleri, e-bisiklet, scooterlarda hurda miktarının artmasında pay sahibi olacaklardır.

Lityum iyon piller sadece elektrikli araçlarda karşımıza çıkmaz. Cep telefonlarından askeri cihazlara, havacılık sektörü ve dronlardan fotoğraf makinelerine kadar teknolojinin girdiği her alanda bu bataryalara rastlarız. Hem endüstride hem bireysel kullanımdaki  bu artış hızıyla birlikte, hammadde olarak da lityumun önemini arttırmaktadır.  Bu bataryaların içinde kullanılan başlıca madenler Bakır, Manganez, Kobalt, Nikel, Grafit, Lityumdur.

Gelecek yıllarda lityum ve kobalt madenlerine yönelik önemli darboğazların yaşanması bekleniyor. Ayrıca bu madenlerin fiyat endekslerinde de hızlı bir artış görülmektedir. Özellikle lityum ve kobalt rezervlerine bakılınca, tüm dünya genelinde arzın talebi karşılamasının imkansız olduğu görülmektedir. Bu durumda ikincil maden piyasası olan geri dönüşüm sektörü büyük fırsatlar sunmaktadır.

Bugün tüm dünyada lityum bataryaların geri dönüşüm oranı %2-3’tür. Bu durum büyük bir iş potansiyeli doğurmaktadır. Bir çok ülke ve start up firması lityum iyon bataryalar için geri dönüşüm projesi geliştirmektedir. Metallere olan talebin artışı da, işin cazibesini arttırmaktadır. Ayrıca lityum iyon pillerin hurdası,  yakma ya da çürüme yoluyla bertaraf edilemezler. Kontrollü bir biçimde depolanmak zorundadırlar. Bu durum bile bir depolama maliyeti oluşturmaktadır. Geri dönüşüm süreci önce bu depolama maliyetini ortadan kaldıracaktır.

Open chat
Hello
Can we help you?