Spent Catalysts

Catalysts are conventional used in the petroleum distillation and petrochemical industry. Catalysts are an indispensable part of the industry and are widely used. Used catalysts, whose function ends, are discarded as solid waste. Although it is called waste, it is not appropriate to call used catalysts completely waste. Because it contains metals that can be recovered in high concentrations, which must be recovered.

 There are different types of used catalysts and generally contain many precious metals. For instance, spent hydrodesulphurization (HDS) catalysts, one of the most used catalysts, account nearly one-third of the entire worldwide catalyst utilization. HDS catalysts contain high rate Mo elements. Therefore, it constitutes an important secondary source of Mo in the world. In addition to molybdenum, in used catalysts; also available in V, W, Co, Ni, Ru, Zn, Cu, Fe, Al, Ag, Au, Rh, Pt and Pd metals.

The amount of used catalyst produced in one year worldwide is approximately 150,000-170,000 tons. Considering the metals it contains, the non-recycling of used catalysts creates a serious loss. The recovery of precious metals is also very important economically and ecologically. Recycling is necessary both to reduce the demand for increasing primary ore resources and to provide financial gain. Proses Makina Company has an important place in recycling these wastes into a valuable resource with its recycling systems.

The price of precious metals in spent catalysts, even in the past five years, has increased significantly, showing how much the recovery has been gaining day by day. For instance, the price of Palladium, which was 658.45 EURO / Ounce in 2015, has become approximately 3 times more valuable today as 2019.37 EURO / Ounce. Here, the economic importance of recycling is clearly seen.

Kullanılmış Katalizörler

Petrol damıtma ve petrokimya endüstrisinde geleneksel üretimde katalizörler kullanılır.  Katalizörler endüstrinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve yaygın olarak kullanılır. İşlevi sona eren kullanılmış katalizörler katı atık olarak atılırlar. Her ne kadar atık denilse de kullanılmış katalizörlere tam anlamıyla atık demek uygun değildir. Çünkü içerisinde yüksek konsantrasyonlarda geri kazanılabilen, geri kazanılması gereken, metalleri içerir.

Kullanılmış katalizörlerin farklı türleri vardır ve genel olarak bakıldığında birçok değerli metali bünyesinde bulundurur. Örneğin en çok kullanılan katalizörlerden biri olan tükenmiş hidrodesülfürizasyon (HDS) katalizörleri, tüm dünyadaki katalizör kullanımının yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. HDS katalizörleri yüksek oranda Mo elementi içerir. Bu nedenle dünyada önemli bir ikincil Mo kaynağı oluşturur. Molibdenin yanı sıra kullanılmış katalizörlerde; V, W, Co, Ni, Ru, Zn, Cu, Fe, Al, Ag, Au, Rh, Pt ve Pd metalleri de bulunur.

Dünya çapında 1 yılda üretilen kullanılmış katalizör miktarı ise yaklaşık olarak 150,000-170,000 ton’ dur. İçerdiği metaller düşünüldüğünde, kullanılmış katalizörlerin geri dönüştürülmemesi ciddi bir kayıp oluşturur. Değerli metallerin geri kazanımı ekonomik ve ekolojik açıdan da çok önemlidir. Hem artan birincil cevher kaynağı talebini düşürmek hem de maddi kazanç sağlamak açısından geri kazanım gereklidir. Proses Makina Şirketi de geri kazanım sistemleri ile bu atıkların değerli bir kaynağa dönüşüp kazanılmasında önemli bir yere sahiptir.    

Kullanılmış katalizörlerdeki değerli metallerin son beş yılda bile fiyatlarının ciddi artması, geri kazanımın her geçen gün ne kadar değerlendiğini göstermektedir. Örneğin 2015 yılında 658,45 EURO/Ons olan Paladyumun fiyatı, günümüzde 2019,37 EURO/Ons olarak yaklaşık 3 kat daha değerli hale gelmiştir. Buradan da geri dönüşümün ekonomik açıdan önemi net olarak görülmektedir.

Open chat
Hello
Can we help you?