Gold Refining

From ancient times to today, gold has been valued by people. Owing to it’s rare and valuable, it’s a very important mine for country economies and financial markets. As human history progresses, it has become a symbol of power and wealth. In this instance, being a gold producer and having primary and secondary resources mean an economic factor. Today, its place in the industry is indisputable. In the figure below, it is seen that it is widely used in various fields, mostly in the jewelery sector.

Recovery is the process of removing impurities from precious metal. Through the recovery and refining systems offered by Proses Makina, you can have the right information, materials and equipment. Besides, you can easily refine precious metals with high purity such as gold, silver and more metals from mine which is primary source and scrap jewelry which is secondary source.

In the World, with the ever-increasing demand for gold, its production increases every year. As Proses Makina, our gold production and recovery processes from primary and secondary sources are as follows;

Gold Refining from the Mine

Ores are used as the primary source in the production of gold metal, whose value is increasing day by day. Precious metal reserves are processed, enriched then refined to obtain high purity gold.

As Proses Makina, our gold production system provides that you can recover precious metal with high efficiency. At the same time, through to our neutralization unit, you can smoothly carry out environmental precautions according to national and international standards, which are the most important factor.

Gold Refining from the Jewelry Scrap

As seen in the usage of gold chart, gold is widely used for jewelry and ornaments, with its widespread use in many sectors. These scrapped products constitute an important secondary source in terms of the metals it contains. The vast majority in the jewelry industry brought recovery processes as a necessity.

In the jewelry industry, gold is generally used as silver, palladium, copper or platinum alloys. These scrap jewelery containing many precious metals need to be recycled. Through to our recycling and recovery systems, it is possible to obtain all the metals contained in scrap jewelry in 100% efficiency. It is our guarantee that you can recover 99.99% purity Au and other metals with a minimum purity of 99.95%.

Altın Rafinasyonu

Eski çağlardan günümüze altın, insanlar tarafından değer biçilmiştir. Nadir ve değerli olması nedeniyle ülke ekonomileri ve finans piyasası için oldukça önemli bir madendir. İnsanlık tarihi ilerledikçe güç ve zenginliğin simgesi haline gelmiştir. Bu durumda altın üreticisi olmak ve birincil ve ikincil kaynaklarına sahip olmak ekonomik bir güç unsuru anlamına gelmiştir. Günümüzde ise sanayideki yeri tartışılmazdır. Aşağıdaki şekilde, çoğunluğu mücevherat sektöründe olmak üzere çeşitli alanlarda altın kullanımı görülmektedir.

Geri kazanım, değerli metalden safsızlıkları giderme işlemidir. Proses Makina’nın sunduğu geri kazanım ve rafinasyon sistemleri sayesinde doğru bilgilere, malzemelere ve ekipmanlara sahip olarak birincil kaynak olan madenlerden ve ikincil kaynak olan hurda mücevherlerden yüksek saflıkta altın ve gümüş gibi daha birçok değerli metalleri kolayca rafine edebilirsiniz.

Dünya’da altın talebinin sürekli artmasıyla üretimi de her yıl artmaktadır. Proses Makina olarak birincil ve ikincil kaynaklardan altın üretim ve geri kazanım proseslerimiz aşağıdaki gibidir;  

Madenden Altın Rafinasyonu

Her geçen gün değeri katlanarak artmakta olan altın metalinin üretiminde birincil kaynak olarak maden yataklarından çıkarılan cevherler kullanılır. Kıymetli metal rezervleri işlenip zenginleştirilir ve sonrasında rafine edilerek yüksek saflıkta altın elde edilir.

Proses Makina olarak madenden altın üretim sistemimiz ile değerli metali yüksek verimle kazanabilir ve aynı zamanda nötralizasyon ünitemiz sayesinde en önemli faktör olan çevresel önlemleri ulusal ve uluslararası standartlara göre sorunsuz bir şekilde yürütebilirsiniz.

Kuyumculuk Hurdasından Altın Rafinasyonu

Altın kullanım alanları dağılımı grafiğinde görüldüğü gibi altının birçok sektörde kullanımının yaygın olmasıyla birlikte çoğunlukla takı ve süs eşyası için kullanılmaktadır. Hurdaya çıkan bu ürünler ise içerdiği metaller açısından önemli bir ikincil kaynak oluşturmaktadır. Büyük çoğunluğunun kuyumculuk sektöründe olması geri kazanım proseslerini de bir ihtiyaç olarak beraberinde getirmiştir.

Mücevherat endüstrisinde altının genellikle gümüşlü, paladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları kullanılmaktadır. Birçok değerli metali içinde bulunduran bu hurda mücevheratların geri dönüştürülmesi gerekmektedir. Geri dönüşüm ve geri kazanım sistemlerimiz sayesinde %100 verimle, hurda mücevherlerden içerdiği tüm metalleri ayrı ayrı elde etmek mümkündür. %99,99 saflıkta Au ve diğer metalleri de min. %99,95 saflıkta geri kazanabileceğiniz garantimizdir.