99.99% Purity Copper Electrolysis

Copper metal ranks second among the most used metals. The demand for copper is increasing due to economic and technological developments. Copper is used in almost all sectors in a way and its consumption has reached thousands of tons. It is very important to produce high purity copper, which is one of the products that is so demanding and indispensable. Electrolysis is one of the copper production stages.   

Copper found in wastes, scraps and ores can be produced in high purity with electrolysis units after the necessary chemical processes are applied. The form of the starting material is changed by hydrometallurgical or pyrometallurgical processes. If necessary, physical processes are carried out to increase the copper concentration of the sludge. The material obtained as a result of all chemical and physical pre-processes is fed to the electrolysis system and 99.99% pure copper is produced. High purity copper is easily collected from cathodes. It is obtained in ready-to-sell form.

It is very easy to get good results from electrolysis if done correctly. However, the technology and knowledge required to successfully perform electrolysis are rare. Many people and institutions cannot be successful because they do not have the necessary knowledge and solutions. There are important points to be aware of.

As Proses Makina Company, we design and manufacture systems that will successfully complete copper electrolysis. Copper electrolysis is also an important step in the process of recycling electronic waste, which is one of the main issues of our company. Every step, from the chemicals used to the design of the cells, is very important and a complete design must be made in order for the system to function correctly. From anode casting molds to the distance between cathodes, we have been delicately studied on all details and obtained optimum system information and we offer our customers solutions that they can trust.

99.99% Saflıkta Bakır Elektrolizi

Bakır, en çok kullanılan metaller arasında ikinci sırada yer alır. Bakıra olan talep ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak giderek artmaktadır. Bakır, hemen hemen bütün sektörlerde bir şekilde kullanılıyor ve tüketimi binlerce tonluk rakamlara ulaşmış durumdadır. Talebi bu kadar çok olan ve vazgeçilmeyecek ürünlerden biri olan bakırın, yüksek saflıkta üretilmesi çok önemlidir. Elektroliz ise bakır üretim aşamalarından birisidir. Atıklarda ve cevherlerde bulunan bakır, gerekli kimyasal işlemler uygulandıktan sonra elektroliz üniteleri ile yüksek saflıkta üretilebilmektedir. Hidrometalurjik veya pirometalurjik işlemlerle başlangıç malzemesinin formu değiştirilir, gerekirse çamurun bakır konsantrasyonun yükseltilmesi için fiziksel işlemlerde yapılır. Tüm kimyasal ve fiziksel ön işlemlerin sonucunda elde edilen malzeme elektroliz sistemine beslenerek %99,99 saflıkta bakır üretimi gerçekleştirilir. Yüksek saflıktaki bakır, katotlardan rahatlıkla toplanır. Satışa hazır formda elde edilir.

Doğru yapıldığı takdirde elektrolizden güzel sonuçlar elde etmek çok kolaydır. Ancak elektrolizi başarıyla yapabilmek için gerekli olan teknoloji ve bilgi çok nadirdir. Birçok kişi ve kurumlar gerekli bilgi ve çözüme sahip olmadığı için başarılı olamazlar. Dikkat edilmesi gereken önemli noktaları vardır.

Proses Makina firması olarak, bakır elektrolizini başarıyla tamamlayacak sistemleri tasarlayıp üretmekteyiz. Firmamızın temel konularından biri olan elektronik atıkların geri kazanılması sürecinde de bakır elektrolizi önemli bir adımdır. Kullanılan kimyasallardan hücrelerin tasarlanmasına kadar her adım çok önemlidir ve sistemin doğru şekilde çalışabilmesi için eksiksiz bir tasarım yapılmalıdır. Anot döküm kalıplarından, katotlar arası mesafeye kadar tüm ayrıntılar üzerinde hassas bir şekilde çalışılarak optimum sistem bilgileri edinilmiş olup müşterilerimize güvenebilecekleri çözümler sunmaktayız.    

Open chat
Hello
Can we help you?